تشکر

اون 9 سالی که لحظه شماری می کردیم با ازدواجمون موافقت بشه یکی از نگرانیهام این بود که نکنه بعدها مریض بودنم را به روم بیاری و تو قول دادی که هیچوقت این اتفاق نیفته امروز که می نویسم 2 سال و 8 ماه از ازدواجمون گذشته و فقط و فقط و فقط همون عشق گذشته را می بینم بدون هیچ کم و کاستی . ازت ممنونم به خاطر همه عشقی که با تمام وجود نثارم می کنی تا هیچ کمبودی را احساس نکنم . می خوام بدونی که این عشق جاودانه برام بیشتر از همه دنیا ارزش داره . می بوسمت عزیزم

/ 1 نظر / 6 بازدید